Lapas lietošanas noteikumi

Ievads
Šie lietošanas noteikumi un nosacījumi ir likumīgi saistoša vienošanās starp klientu- fizisku vai juridisku personu (Jums) un pakalpojumu sniedzēju SIA „MONEY EXPRESS”. SIA „MONEY EXPRESS” nodrošina mājaslapas www.maini.lv darbību un sniedz valūtas maiņas pakalpojumus (turpmāk - "Pakalpojums"). Apmeklējot mājaslapu www.maini.lv vai reģistrējoties Pakalpojuma izmantošanai un izmantojot Pakalpojumu, tiek uzskatīts, ka Jūs piekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem. Ja Jūs nepiekrītat kādam no šīs vienošanās punktiem, Jums nav tiesības reģistrēties un izmantot Pakalpojumu.

Pakalpojuma veikšana ar un bez reģistrēšanās
Lai saņemtu Pakalpojumu www.maini.lv, ir jāreģistrē savs lietotāja profils vai jāveic darījuma pasūtījums bez reģistrācijas. Lai veiktu valūtas maiņas darījumu, Jums www.maini.lv sākumlapā attiecīgajā laukā jānorāda darījuma summa un valūta, kuru vēlaties mainīt un valūtu, kurā vēlaties saņemt apmainītos līdzekļus, un jānospiež poga „Aprēķināt”. Pēc tam izvēlieties savu banku, ar kuras starpniecību veiksiet darījumu, un spiediet “Mainīt”. Jums tiks piedāvāta izvēle veikt darījumu ar vai bez sava personīgā profila izveidošanas un reģistrācijas. Reģistrējot savu lietotāja profilu, tiek saglabāta Jūsu personīgā informācija un banku detaļas turpmāko darījumu ērtākai veikšanai.

Reģistrācijas formā jānorāda Jūsu vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, personas kods vai uzņēmuma reģistrācijas numurs, bankas konti, telefona numurs un patiesa un aktīva Jūsu privātā e-pasta adrese, ja izmantojat Pakalpojumu savām privātajām vajadzībām, vai Jūsu pārstāvētās juridiskās personas e-pasta adrese, ja izmantojat Pakalpojumu uzņēmuma vajadzībām, parole, kā arī cita informācija, kuru tiek lūgts norādīt reģistrēšanās procesā.

Ja darbojaties juridiskas personas vārdā, Jums ir jābūt atbilstošām pilnvarām. Reģistrējoties vai veicot darījumu bez reģistrācijas un izmantojot Pakalpojumu, Jūs piekrītat, ka faktu, ka Jūs vai Jūsu pārstāvētā juridiskā persona izmanto Pakalpojumu, SIA „MONEY EXPRESS” drīkst izmantot mārketinga mērķiem.
              
Intelektuālā īpašuma tiesības
Tikai SIA „MONEY EXPRESS” pieder visas tiesības, to skaitā īpašumtiesības un tiesības uz ienākumiem, kā arī visas saistītās intelektuālā īpašuma tiesības uz interneta lapas www.maini.lv saturu un tehnoloģijām. Nosūtot vai iesniedzot SIA „MONEY EXPRESS” jebkādas atsauksmes vai ieteikumus, kā uzlabot Pakalpojumu, Jūs atsakāties no īpašumtiesībām uz šiem materiāliem, un visas Jūsu nosūtītās vai iesniegtās atsauksmes un ieteikumi pāriet SIA MONEY EXPRESS īpašumā. SIA „MONEY EXPRESS” ir tiesības bez atlīdzības jebkādā veidā izmantot, izmainīt vai ievietot saņemtās atsauksmes interneta lapā www.maini.lv. Visi dati, kas ievadīti formās, ir Jūsu īpašums.
        
Atbilstoša rīcība
Jūs nedrīkstat piekļūt Pakalpojumam, ja esat SIA „MONEY EXPRESS” tiešs konkurents vai rīkojaties tieša konkurenta interesēs, lai (I) nokopētu vai modificētu skriptus, (II) izveidotu konkurējošu produktu, (III) izveidotu produktu, kurā tiek izmantotas iezīmes, funkcijas, risinājumi, kuri ir identiski SIA „MONEY EXPRESS” izveidotajiem, (IV) sūtītu surogātpastu vai ķēdes vēstules, (V) izdarītu injekcijas skriptos vai kā citādi apgrūtinātu Pakalpojuma pieejamību, (VI) ievietotu, izsūtītu vai ievāktu informāciju, kas ir nelikumīga, aizskaroša, draudus saturoša, apmelojoša, pārkāpj trešo pušu privātuma tiesības vai autortiesības, (VII) ievāktu banku informāciju.
        
Jūsu atbildība
Jūs esat atbildīgs par informāciju, kuru ievadāt izveidotajās formās, kā arī par informāciju, kuru Jūsu izveidotajās formās ievada citi. SIA „MONEY EXPRESS” nav pienākums aplūkot un pārbaudīt lietotāju izveidotās formas vai to laukos ievadīto informāciju, taču SIA „MONEY EXPRESS” ir tiesības veikt šādu pārbaudi ar mērķi pārliecināties, vai tiek ievēroti Lapas lietošanas un Pakalpojumu sniegšanas noteikumi.         
              
Atbildības ierobežošana
Nekādā gadījumā SIA „MONEY EXPRESS” vai jebkura no tās līgumslēdzēja pusēm vai darbiniekiem nav atbildīgi par jebkāda veida zaudējumiem, kas var rasties pieejas, datu vai ienākumu pazušanas dēļ, vai saistībā ar programmatūras izmantošanu, Pakalpojumu sniegšanas vai to trūkuma, vai informācijas, kas ir pieejama šajā maini.lv mājas lapā.

Pakalpojuma darbības izbeigšana vai apturēšana
SIA „MONEY EXPRESS” ir tiesības apturēt vai pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu, ja esat pārkāpis kādu no šīs vienošanās punktiem, Jūsu darbības sistēmā vai citi apstākļi ietekmē SIA „MONEY EXPRESS” spēju sniegt Pakalpojumu citiem lietotājiem.

Jurisdikcija
Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp SIA „MONEY EXPRESS” un www.maini.lv Lietotājiem tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, tie risināmi atbilstoši Latvijas Republikas likumiem.
        
Privātums
SIA „MONEY EXPRESS” ir izstrādājis privātuma politiku, kurā ir aprakstīts, kā SIA „MONEY EXPRESS” izmanto un aizsargā informāciju, kuru Jūs sniedzat reģistrēšanās procesā vai Pakalpojuma izmantošanas laikā. Piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem, tiek pieņemts, ka Jūs piekrītat arī SIA MONEY EXPRESS privātuma politikai.

Iebildumi un sūdzības
Tā kā mums rūp visu mūsu klientu apmierinātība, esam atvērti jebkuru radušos problēmu tūlītējai risināšanai. Ja radusies situācija, kuras risināšanai vēlaties izmantot rakstisku pieteikumu, lūdzam rakstīt uz info@maini.lv.

Citi
SIA „MONEY EXPRESS” ir tiesības pēc saviem ieskatiem mainīt Pakalpojuma funkcionalitāti, noformējumu vai Pakalpojuma nodrošināšanai izmantotos tehniskos risinājumus. Ja pēc šādu izmaiņu veikšanas Jūs turpināt izmantot Pakalpojumu, tiek uzskatīts, ka Jūs piekrītat veiktajām izmaiņām. SIA „MONEY EXPRESS” ir tiesības mainīt šos noteikumus pēc saviem ieskatiem, par to lietotājus informējot ar Maini.lv mājaslapas starpniecību. Jaunākā noteikumu versija, kas ir publicēta Maini.lv mājaslapā, aizstāj visas iepriekšējās noteikumu versijas.
        
Ja Jums ir kādi jautājumi par Maini.lv lietošanas noteikumiem, lūdzu, rakstiet uz adresi info@maini.lv